We are screening films for children and teenagers

We are screening films for children and teenagers!

Published on 18 August 2022, 20:45 PM

The greatest novelty of our Film Festival Summer 2021 are films for children and young people. These films entertain, teach and amaze. They have been bringing together many generations, offering great fun for the whole family. They attracted millions of people to the cinemas and in front of the TV sets, and the songs and sayings heard in them went into everyday speech.

The current Polish cinema is again on the eve of the great Renaissance, with an ever-growing number of adventure movies made with the youngest viewers in mind.

Our Festival program for children and young people is packed with films full of fantasy and humour and will bring a smile on many faces. The selection of films is interesting – among others Małpa w kąpieli (The Monkey in the bath), O psach i kotach (About dogs and cats), Kopciuch, Paweł i Gaweł.

Małpa w kąpieli (The Monkey in the bath) (2017) by Andrzej Gosieniecki is a funny story about a monkey which, despite all attempts to become more human, remains itself. The film has won many awards, among others the Złoty Tobołek Koziołka Matołka Award in the Leszek Gałysz competition “Now Children Have a Voice!” at the Polish National Festival of Animation O!PLA in 2018.

We also recommend the film The Warsaw Mermaid directed by Paweł Czarzasty (2016), which beautifully tells the legend of the founding of Warsaw.

Tarapaty (Double trouble) from 2017, directed by Marta Karwowska, will undoubtedly be good entertainment for the younger audience, as it is a family and adventure film featuring a comedy of errors and dynamic chases. The popularity of this film prompted the filmmakers to make Tarapaty 2, already screened in Polish cinemas.

Robert Turło’s film O niezwykłej przyjaźni (About extraordinary friendship) (2016) is based on the themes of the folk tale Gadka o zbójnikach and won a distinction at the 6th “KinoJazda” Film Festival for Children and Youth in Nowy Sącz.

Two films by Joanna Jasińska-Kronkiewicz deserve special attention – Len (2005) and To pewna wiadomość (2014).

Len is the first film adaptation of Hans Christian Andersen’s story, which tells children in a very poetic way about how difficult it is sometimes to accept what is happening and about the joy of getting to know the world and yourself. This is the first translation of film narration into sign language in Poland. The film was created by deaf young people, students of the Educational and Rearing Centre in Poznań and won the Audience Award at the 11th National Festival of Author’s Animated Films “OFAFA 2005” in Cracow.

To pewna wiadomość (This is sure news!) Jerzy Stuhr’s narrative is an original animated film for children from the Paint me a Tale series, made in the animated-painting technique, with oil paints on canvas directly under the camera. This is the second film in the series and the first screen adaptation of this tale by Andersen, just like the previous film Len.

The film has been highly acclaimed by audiences and critics alike, and has been nominated for many awards, including the Hollywood Eagle Animation Award at the 16th Annual Polish Film Festival in Los Angeles.

Let us know how much you enjoyed these films!

Po raz pierwszy w Australii Festiwal pokazuje filmy dla dzieci!

Niewątpliwą nowością naszego filmowego festiwalu Lato 2021 są filmy dla dzieci i młodzieży. Te filmy bawią, uczą i zachwycają. Wielokrotnie łączą wiele pokoleń, będąc świetną rozrywką dla całej rodziny.

Sięgając pamięcią do lat sześćdziesiątych nie sposób nie pamiętać O dwóch takich, co ukradli księżyc (1962) Jana Batorego na podstawie książki Kornela Makuszyńskiego.

Z dużą dozą podniecenia czekaliśmy na kolejne przygody Pana Samochodzika w ogromnie popularnym serialu dla młodzieży  z lat siedemdziesiątych Pan Samochodzik i templariusze, zrealizowanym na podstawie powieści Zbigniewa Nienackiego Pan Samochodzik i templariusze, ze słynnym Stanisławem Mikulskim w roli głównej.

Nie wspomnę już o filmach takich jak Podróż za jeden uśmiech (1972) Stanisława Jędryki i Adama Bahdaja, lub Akademia Pana Kleksa (1983) – jeden z najsłynniejszych polskich filmów dla dzieci oparty na książce Jana Brzechwy, w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego, z niezapomnianym Piotrem Fronczewskim w tytułowej roli Pana Kleksa.

Obecne polskie kino przezywa ponownie renesans, z ciągle rosnącą ilością filmów przygodowych kręconych z myślą o najmłodszych widzach.

Nasz festiwalowy program dla dzieci i młodzieży jest pełen filmów z fantazją i poczuciem humoru, i wywoła uśmiech na wielu twarzach. Wybór filmów jest ciekawy, między innymi Małpa w kąpieli, O psach i kotach, Kopciuch, Paweł i Gaweł

Małpa w kąpieli (2016) Andrzeja Gosienieckiego to zabawna opowieść o małpie, która pomimo wszelkich prób upodobnienia się do człowieka pozostaje sobą. Film zdobył wiele nagród, miedzy innymi nagrodę Złoty Tobołek Koziołka Matołka w Konkursie Teraz Dzieci Mają Głos! im. Leszka Gałysza na Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA w 2018 r.

Polecamy również film Warszawska Syrenka Pawła Czarzastego (2016), który pięknie opowiada legendę o powstaniu Warszawy.

Tarapaty z 2017 r. w reżyserii Marty Karwowskiej niewątpliwe będą dobrą rozrywką dla młodszej publiczności, ponieważ jest to film przygodowy pełen komedii pomyłek i dynamicznych pościgów. Popularność tego filmu skłoniła twórców do nakręcenia Tarapaty 2, wyświetlanego już w polskich kinach.

Film O niezwykłej przyjaźni (2014) Roberta Turło jest oparty na motywach bajki ludowej Gadka o zbójnikach (ze zbioru Księga bajek polskich), który zdobył wyróżnienie na 6-tym Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży „Kino Jazda” w Nowym Sączu w 2016.

Na szczególną uwagę zasługują dwa filmy Joanny Jasińskiej-Kronkiewicz Len (2007) i To pewna wiadomość (2014).

Len to pierwsza ekranizacja opowieści Hansa Christiana Andersena, która w bardzo poetycki sposób opowiada dzieciom o radości poznawania świata i siebie samego, o tym jak trudno jest czasami akceptować rzeczywistość. Jest to pierwszy w Polsce przekład narracji filmowej na język migowy. Film został stworzony przez młodzież niesłyszącą, wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Poznaniu i powstał w ramach warsztatów „Odczarować dźwięki filmu” organizowanych przez Fundację Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki Ars. Film zdobył Nagrodę Publiczności na 1-tym Ogólnopolskim Festiwalu Autorskich Filmów Animowanych „OFAFA 2005” w Krakowie.

To pewna wiadomość! w narracji Jerzego Stuhra to autorski film animowany dla dzieci z cyklu Namaluj mi bajkę, zrealizowany w technice animacji malarskiej, farbami olejnymi na płótnie bezpośrednio pod kamerą. Jest to drugi film z cyklu i pierwsza ekranizacja tej baśni Andersena, podobnie jak wcześniej zrealizowany film Len.

Film zdobył duże uznanie publiczności i krytyków oraz był nominowany do wielu nagród, między innymi zdobył Hollywood Eagle Animation Award na 16th Annual Polish Film Festival w Los Angeles.