Thank you to our Festival volunteers

For enthusiasts of documentaries and short films

Published on 18 August 2022, 23:43 PM

The Summer 2021 Festival is a result of many months of work by a small team of very loyal and committed group of volunteers of all ages, recent arrivals and those living in Australia for years, and people from many different backgrounds – Polish, Australian, Italian and Iranian to name a few. Their dedication, incredible enthusiasm and highly professional skills are helping to deliver a very different and innovative festival, giving a chance to different audiences to watch this great show of Polish films across Australia. 

Thank you to the PFF Team! You are AWESOME!

Dziękujemy naszym festiwalowym wolontariuszom

Festiwal jest wynikiem wielomiesięcznej pracy niewielkiego zespołu bardzo lojalnej i zaangażowanej grupy wolontariuszy w różnym wieku, osób niedawno przybyłych, jak i mieszkających w Australii od lat, a także pochodzących z różnych środowisk – polskich, australijskich, włoskich i irańskich, wymieniając tylko kilka z nich. To właśnie ich poświęcenie, niesamowity entuzjazm i wysoki poziom profesjonalnych umiejętności przyczyniły się do rozpowszechnienia zróżnicowanego i innowacyjnego festiwalu, dając szansę wielu osobom na obejrzenie tego wspaniałego pokazu polskich filmów. 

Dziękuję zespołowi PFF! Jesteście WSPANIALI!