Summer 2021 – an innovative Polish Film Festival first time online in Australia

Summer 2021 – an innovative Polish Film Festival first time online in Australia

Published on 19 August 2022, 20:56 PM

The 2020 pandemic of coronavirus disrupted the global film industry in a way never seen before. Many movie productions have been postponed, movie production spaces locked down, and talent – whether in front of or behind the camera – has been quarantined. Film festivals were cancelled or moved online, and cinemas closed. 

Our Polish Partner, New Horizons Film Festival, was delayed and moved online. The Gdynia 45th Polish Feature Film Festival was held online, the Melbourne International Film Festival 2020 went online, and the Europe’s first major cinema showcase of the year, the annual Berlinale, as the event is known, will now take place as a strictly digital event for industry players in March 2021.

Our annual Polish Film Festival followed the trend. The traditions of and experience of real cinema festivals are treasured by our team and our audience, but with Victoria in full lockdown, we knew that that format was not an option in November 2020. Was this an easy decision? Of course not! For a small group of volunteers involved in organising these annual events, the challenges on taking on such a big and new project was simultaneously very exciting and rather … difficult. After months of discussions, planning and researching, we partnered with a New Zealand company to provide a film platform for our festival (the same platform that MIFF used in 2020 as well as the world’s most preeminent festival, Cannes in France), and began discussions with Polish film distributors. We aimed to offer a great festival experience but in a different format, available everywhere in Australia and completely free. 

Watch the video of the 8th Polish Film Festival here.

Lato 2021 – innowacyjny Festiwal Polskich Filmów w Australii po raz pierwszy w formie online

Pandemia korona wirusa w 2020 r. zakłóciła światowy przemysł filmowy w niespotykany dotąd sposób. Wiele produkcji filmowych zostało odłożonych na później, miejsca kręcenia filmów były niedostępne, a ekipy – czy to te przed, czy za kamerą – poddane kwarantannie. Festiwale filmowe odwołano lub odbywały się online, a kina zamknięto na długi czas.

Festiwal Filmowy naszego polskiego partnera Nowe Horyzonty został opóźniony i przeniesiony do internetu. Online odbyły się również 45 Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Melbourne w 2020 r. Pierwszy coroczny europejski duży pokaz kinowy roku, znany pod nazwą Berlinale, odbędzie się w marcu 2021 r. jako wydarzenie wyłącznie w formie cyfrowej.

Nasz coroczny Festiwal Polskich Filmów podążył za tym trendem. Tradycyjne pokazy festiwalowe w kinach są cenione przez nasz zespół i naszą publiczność, ale z całkowitym zakazem ruchu w stanie Wiktorii wiedzieliśmy, że w listopadzie 2020 roku kinowy format nie wchodzi w grę. Czy to była łatwa decyzja? Oczywiście, że nie! Dla małej grupy wolontariuszy zaangażowanych w organizację tych corocznych wydarzeń, wyzwania związane z podjęciem tak dużego i nowego projektu jakim jest festiwal online były jednocześnie bardzo ekscytujące i raczej …trudne. Po miesiącach dyskusji, planowania i zbierania informacji, nawiązaliśmy współpracę z nowozelandzką firmą w celu zapewnienia platformy filmowej dla naszego festiwalu (ta sama platforma, którą MIFF wykorzystał w 2020 roku, a także najbardziej znany na świecie festiwal, Cannes we Francji) i rozpoczęliśmy rozmowy z polskimi dystrybutorami filmowymi. Naszym celem było zaoferowanie wspaniałego doświadczenia filmowego festiwalu, ale w innej formie, dostępnej wszędzie w Australii i całkowicie bezpłatnej. 

Zapraszamy na 8 edycję Festiwalu Polskich Filmów w Australii! 

Obejrzyj Festiwal video tutaj https://youtu.be/eV8ZunycxPg