PFF 2021 – Festival hits

Festival hits

Published on 19 August 2022, 13:56 PM

The undoubted hit of the Festival is the film The Legions.

The director of the The Legions (2019) is Dariusz Gajewski, winner of the Golden Lions at Gdynia Polish Film Festival for the film Warsaw. The film has a great cast including Sebastian Fabijański, Bartosz Gelner, Wiktoria Wolańska, Mirosław Baka, Jan Frycz, Borys Szyc and Antoni Pawlicki.

The film’s huge budget of PLN 27 million allowed the director to create a spectacular picture with ingenious and impressive battle scenes. The Legions is partially an affair and partially a patriotic war movie, the plot of which is set in the First World War.

The next hit of the Festival, Black Mercedes, directed by Janusz Majewski is a crime movie from 2019, based on his own novel of the same title. This is a classic detective story, which takes place in occupied Warsaw in 1941. Finding the answer “Who’s done it?” is set in the realities of a city divided by a wall, where life continues during war time.

Continuing the historical focus, The Messenger (2019) is Władysław Pasikowski’s latest film about Jan Nowak-Jeziorański and his mission on the verge of the Warsaw Uprising. The hero is sent by the Polish government in London on a mission to pass on instructions to General Tadeusz Bor-Komorowski. The success of the emissary’s expedition will determine the decision to start military operations in Warsaw.

Worth mentioning is Servants of War (2019) directed by Mariusz Gawryś – an action movie with Piotr Stramowski in the main role, nominated for an Eagles Award 2020 for best music.

More details of the Festival program will be available in the January newsletter and on our website polishfilmfestival.com.au from 4th January.

Festiwalowe przeboje

Niewątpliwym przebojem festiwalowym jest film Legiony.

Reżyserem Legionów (2019) jest Dariusz Gajewski, zdobywca Złotych Lwów na Festiwalu w Gdyni za film Warszawa. Film ma świetną obsadę, w skład której wchodzą: Sebastian Fabijański, Bartosz Gelner, Wiktoria Wolańska, Mirosław Baka, Jan Frycz, Borys Szyc i Antoni Pawlicki.

Olbrzymi budżet tego filmu w wysokości 27 milionów złotych pozwolił na stworzenie widowiskowego obrazu z pomysłowymi i efektownymi scenami batalistycznymi. Legiony to w połowie romans, a w połowie patriotyczny film wojenny, którego akcja rozgrywa się w czasie pierwszej wojny światowej.

Następny przebój Festiwalu Czarny Mercedes w reżyserii Janusza Majewskiego to film kryminalny z 2019 r., nakręcony na podstawie jego własnej powieści pod tym samym tytułem. To klasyczny kryminał, którego akcja toczy się w okupowanej Warszawie w 1941 roku. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Kto zabił?’ jest osadzone w realiach przedzielonego murem miasta, gdzie toczy się wojenne życie.

Kontynuując historyczny fokus, Kurier (2019) to najnowszy film Władysława Pasikowskiego poświęcony Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu i jego misji w przededniu wybuchu powstania warszawskiego. Bohater zostaje wysłany przez rząd RP w Londynie z misją przekazania instrukcji gen. Tadeuszowi Borowi-Komorowskiemu. Od powodzenia wyprawy emisariusza zależeć będzie decyzja o rozpoczęciu działań zbrojnych na terenie Warszawy.

Warte uwagi są też filmy takie jak Sługi Wojny (2019) w reżyserii Mariusza Gawrysia  film sensacyjny z Piotrem Stramowskim w roli głównej, nominowany do Orłów 2020 za najlepszą muzykę.

Program festiwalowy będzie dostępny na naszej stronie internetowej od 4 stycznia!