Join us for 10 days of summer with Polish films

Join us for 10 days of summer with Polish films

Published on 19 August 2022, 21:32 PM

Polish Film Festival Summer 2021 offers a unique selection of Polish films from the past decade.

For the first time the Festival will be available for the audience throughout Australia on-line via our website polishfilmfestival.com.au.

As a thank you to our very loyal group of Polish cinema lovers, who have faithfully accompanied us through the past eight years of the history of the Polish Film Festival in Australia, access to films is free of charge.

Polish cinema is loved in Poland and appreciated worldwide.  Over the past decade, many noteworthy films have been made and will be screened at the Festival. From historical dramas, detective stories, adventure films to romance, comedy and war films, the Festival program is extensive, diverse and offers more than 30 films over a ten-day period in January 2021.

Cezary Skubiszewski, a well-known Polish-born film and television composer, is one of our Ambassadors and an ardent supporter. It is his music we admire in Red DogThe Sapphires and Picnic at Hanging Rock.

According to Cezary: “The Polish Film Festival is an event promoting Polish cinematography on a large scale and allows for an open interaction of a film work with the audience, observers and participants of film life and journalists.

I believe that in the last decade there has been a renaissance of Polish film and a return to the tradition of high-quality movies, for which Polish cinema is known all over the world.

Roman Polański, Andrzej Wajda, Jerzy Skolimowski, Krzysztof Kieślowski and Andrzej Munk are among the world elite of post-war cinema directors. The new wave – Paweł Pawlikowski, Małgorzata Szumowska, Jan Komasa, Dorota Kędzierzawska and Agnieszka Holland are achieving success on the world market.

That is why the Polish Film Festival Summer 2021 is a great opportunity to see the achievements of Polish cinematography in the past decade.”

You can read more about Cezary Skubiszewski here.

Zapraszamy na przegląd Polskich filmów ostatniej dekady!

Festiwal Polskich Filmów Lato 2021 (Polish Film Festival Summer 2021) to wyjątkowy przegląd polskich filmów z ostatniej dekady.

Po raz pierwszy Festiwal ten będzie dostępny na naszej stronie internetowej polishfilmfestival.com.au dla publiczności w całej Australii. 

W podziękowaniu dla naszej bardzo lojalnej grupy wielbicieli polskiego kina, którzy nam wiernie towarzyszyli przez ostatnich osiem lat historii Polish Film Festival (PFF) w Australii, dostęp do filmów jest bezpłatny. 

Polskie kino jest cenione na świecie. W ciągu ostatniej dekady powstało wiele filmów godnych uwagi, które można będzie obejrzeć na Festiwalu. Od historycznych dramatów, kryminałów, filmów przygodowych, do romansów, komedii i filmów wojennych – program festiwalowy jest bogaty i różnorodny oraz oferuje więcej niż 30 filmów w ciągu dziesięciu dni stycznia 2021.

Cezary Skubiszewski, urodzony w Polsce i mieszkający w Melbourne znany kompozytor filmowy i telewizyjny, jest jednym z naszych Ambasadorów i gorących zwolenników. To jego muzykę podziwiamy w filmach Red DogThe Sapphires i w serialu TV Picnic at Hanging Rock.

Według Cezarego: „Festiwal Polskich Filmów jest imprezą promującą na wielką skalę rodzimą kinematografię i pozwala na otwartą konfrontację dzieła filmowego z widownią, obserwatorami i uczestnikami życia filmowego oraz dziennikarzami.

Uważam, że w ostatniej dekadzie nastąpił renesans polskiego filmu i powrót do tradycji wysokiej jakości, z których polskie kino było znane na całym świecie. 

Roman Polański, Andrzej Wajda, Jerzy Skolimowski, Krzysztof Kieślowski i Andrzej Munk znaleźli się w światowej elicie twórców powojennego kina. Obecna fala Paweł Pawlikowski, Małgorzata Szumowska, Jan Komasa, Dorota Kędzierzawska i Agnieszka Holland ponownie zdobywają sukcesy na rynku światowym.

Dlatego Festiwal Polskich Filmów (Polish Film Festival) jest wspaniałą okazją do zobaczenia ostatnich osiągnięć polskiej kinematografii”.