Cycling for WOŚP (GOCC) on 10th January

Cycling for WOŚP (GOCC) on 10th January

Published on 19 August 2022, 10:59 AM

The COVID-19 pandemic has changed the world as we know it, but there is one thing that will never change – the Grand Finale of the Great Orchestra of Christmas Charity (GOCC). It will still take place on 10th January 2021 in Poland and everywhere around the world, including Australia.

There are few non-government initiatives which have helped shape the social landscape of a country in the way the Great Orchestra of Christmas Charity (or as most Poles know it WOŚP) has influenced Poland and the Polish people. Established in 1993 by Jurek Owsiak, the charity is the biggest NGO in Poland. Beside financing several medical initiatives and educational projects, the GOCC raises funds to buy modern medical equipment for public hospitals in Poland every year.

In 2017 a group of volunteers organized the very first Australian GOCC fundraiser event in Melbourne. Today, there are three collection centres: in Melbourne, Sydney and Perth. We hope to have more people involved in this initiative in the future.

How will we fundraise in January 2021? Due to COVID-19 restrictions, we had to change the character of the event for the 29th Grand Finale, but we believe it is still going to be a memorable day. Our event will be happening in several suburbs of Melbourne, as we will celebrate our Polish heritage and spirit, cycling from four different corners of the city to its very heart: Alexandra Gardens. We have prepared four cycling trails:  from the East, West, South and one from the North. Our volunteers will ride those trails on Sunday 10th January 2021 from 9 am.

Everyone who has a set of wheels – their scooter, skateboard or rollerblades – can join the cyclists at any stage of the tour so we can create a unique “trail of hearts” in every corner of our beautiful city. There will be a couple of picnic stops on each of the trails, where cyclists can rest and others can join them for some fun activities and, obviously, to donate to our colourful collection boxes, and receive the famous WOŚP heart sticker in appreciation of their donation. This colourful parade will end in Alexandra Gardens, where all groups of cyclists and volunteers will join for the finale and the “light up the sky” event.

The 29th GOCC Grand Finale will focus on paediatric laryngology, otorhinolaryngology, and head diagnostics.

We hope that our event in 2021 will be as vibrant, colourful, and joyful as all our previous events. This is an opportunity for the Polish community in Melbourne to engage in social activism, bond and share the happiness of giving, and meet new people, experience Polish culture, and strengthen a vibrant, diverse community.

Join us on 10th January 2021 from 9am!

For locations, please check our site on www.facebook.com/MelbsWOSP or email us: wosp.melbourne@gmail.com

Good luck to WOŚP Team Melbourne!

Pomagajmy polskiej społeczności

Polski Festiwal Filmowy w Australii współpracuje w wieloma grupami i organizacjami społecznymi by promować polską kulturę, historię i dziedzictwo. Jedna z takich organizacji jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czyli WOŚP w Melbourne i Polski Klub w Bankstown, Sydney. Jesteśmy dumni, że wspieramy ich działania. 

Na rowerach na WOŚP 10 stycznia, 2021 zaprasza Lucyna Bak

Pandemia COVID-19 zmieniła świat takim jaki go znaliśmy, ale jednej rzeczy nie zmieni: Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będzie miał on miejsce 10 stycznia 2021 w Polsce i na całym świecie, także w Australii. 

Jest niewiele inicjatyw pozarządowych, które wpłynęły na społeczność kraju w taki sposób jaki to zrobiła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, znana w Polsce i wszystkim Polakom jako WOŚP. 

Założona w 1993 roku przez Jurka Owsiaka, jest to największa organizacja pozarządowa w Polsce. Oprócz finansowania kilku inicjatyw medycznych i projektów edukacyjnych, WOŚP co roku zbiera fundusze na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla szpitali w Polsce. 

W 2017 roku, grupa wolontariuszy zorganizowała pierwszy Australijski finał w Melbourne. Obecnie działają trzy sztaby WOŚP w Australii: w Melbourne, w Sydney i w Perth, i mamy nadzieje, że w przyszłości i inne miasta przyłączą się do tej wspaniałej inicjatywy. 

A jak będzie wyglądał finał w styczniu 2021?

W związku z obostrzeniami związanymi z wirusem COVID-19, musieliśmy zupełnie zmienić charakter wydarzenia na 29 finał, ale wierzymy, że i tak będzie to pamiętny dzień. Wydarzenia finałowe będą się odbywały w kilku dzielnicach Melbourne jednocześnie i będziemy świętować nasze polskie korzenie i polskiego ducha, jadąc na rowerach z czterech krańców Melbourne do jego serca: Alexandra Gardens. 

Przygotowaliśmy cztery trasy rowerowe: jedna z wschodnich dzielnic Melbourne, jedna z zachodu, jedna z południa i jedna z północy. Nasi wolontariusze ruszą na te trasy 10 stycznia, 2021 o godzinie 9.00 rano. Każdy kto ma jakikolwiek mały „pojazd” na kółkach: hulajnogę, deskorolkę, rolki – może dołączyć do grupy rowerzystów na którymkolwiek odcinku trasy, po to by stworzyć kolorowy i radosny korowód WOŚP-owych serc w każdej części naszego pięknego miasta. Będzie też kilka miejsc piknikowych na każdej z tras, gdzie rowerzyści będą mogli odpocząć, a Polonia i wszyscy przyjaciele WOŚPu mogli dołączyć do zabawy, wrzucić swój datek do naszych kolorowych puszek i otrzymać WOŚPowe serduszko. Ten kolorowy rajd zakończy się w Alexandra Gardens, gdzie grupa rowerzystów i wolontariuszy zgromadzi się by, w imieniu całego Melbourne, puścić tradycyjne światełko do nieba.

Celem 29 finału będzie dziecięca laryngologia, otolaryngologia i diagnostyka głowy. 

Mamy nadzieje, że to wydarzenie w 2021 roku będzie tak radosne i kolorowe jak nasze poprzednie finały. Jest to okazja dla całej społeczności polskiej w Melbourne by zaangażować się społecznie, spotkać i dzielić radością pomagania innym. Jest to również doskonała okazja by poznać nowych ludzi, doświadczyć polskiej kultury i wzmocnić nasza zróżnicowaną społeczność. 

By dowiedzieć się więcej o wydarzeniach i ich miejscach, zapraszamy na stronę: https://www.facebook.com/MelbsWOSP lub prosimy o maile: wosp.melbourne@gmail.com

Powodzenia  WOŚP Team Melbourne!